top of page

Nuttige informatie

Vervoer van kinderen in de wagen

 

De Belgische wetgeving

Algemene regel

Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen.

Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen. Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun).

Voor personenwagens, auto voor dubbel gebruik, minibus, lichte vrachtauto, …


Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin), uitgerust met veiligheidsgordels:
Kinderen kleiner dan 1,35m: Kinderbeveiligingssysteem verplicht.
Kinderen van 1,35m en groter: Kinderbeveiligingssysteem of Veiligheidsgordel verplicht


Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die niet uitgerust zijn met veiligheidsgordels:
Kinderen onder 3 jaar: mogen niet worden vervoerd.
Kinderen van 3 jaar en ouder, kleiner dan 1,35m: moeten achterin worden vervoerd

De uitzonderingen

De algemene regel is niet van toepassing in:

 • taxi’s

 • voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend

 • autobussen en autocars

In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust. In taxi’s (waar geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is) moeten kinderen kleiner dan 1,35m achterin worden vervoerd.
Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s:

1. Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee andere in gebruik zijn:

 • Een 3e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) mag achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt.

 • Een 3e kind onder de 3 jaar mag achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Opgelet: deze mogelijkheid zal geschrapt worden vanaf 10 mei 2008.

2. In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen. Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden vervoerd. Voor de eigen kinderen van de bestuurder geldt de algemene regel: kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze kleiner zijn dan 1,35m.

Nuttige brochures

De folder " Kinderen in de auto? Klik ze vast! "
De BIVV-brochure " Kinderen klikvast in de auto "

Nog andere vragen over veilig vervoer van kinderen?
Stuur dan een mailtje naar het BIVV. (tel. 02/244 15 11 fax 02/216.43.42)

FAQ kinderzitjes

Hieronder vindt u de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen over dit onderwerp.

Charter voor ouders

 • Moedig de eigen spelers aan, motiveer hen zich in te zetten voor het team. Maak hen niet af voor hun fouten.

 • Maak geen negatieve opmerkingen ten opzichte van trainers, spelers, tegenstrevers of scheidsrechters.

 • Probeer geen trainer te spelen. De spelers kunnen hierdoor tegenstrijdige richtlijnen te horen krijgen, waardoor ze niet optimaal leren voetballen.

 • Problemen los je niet op aan de toog : spreek eerst met de trainer, dan de coördinator. Indien dit geen oplossing biedt, kan het bestuur aangesproken worden.

 • Steun je kind door je aanwezigheid op de wedstrijden.

 • Leer je kind om zijn prestaties kritisch te analyseren.

 • Geef spelers voldoende speelruimte. Gelieve achter de omheining plaats te nemen en de neutrale zone te laten voor de trainer en afgevaardigden.

 • Stimuleer je kind zich aan de regels van het spel en de fair-play te houden.

 • Leer je kind zijn verantwoordelijkheid te nemen, zowel op als naast het veld.

 • Bij het nastreven van de doelstellingen en bij de naleving van het clubreglement verwachten wij hulp van de ouders, die uiteraard de eerste verantwoordelijkheid blijven dragen voor de opvoeding van hun kind.

Charter voor supporters

 • Moedig de eigen spelers aan, motiveer hen zich in te zetten voor het team. Maak hen niet af voor hun fouten.

 • Heb respect voor trainer, spelers, scheidsrechter, tegenstrevers en hun supporters.

 • Steun de ploeg in goede en kwade dagen.

 • Doe actief mee aan het verenigingsleven van KV Zuun. Een handje toesteken op activiteiten van de club is een grote steun voor de mensen die zich dagdagelijks inzetten voor de club.

 • Maak vrienden bij KV ZUUN. 

Charter voor bestuurders

 • Elke beslissing wordt steeds, in eer en geweten en bij meerderheid van stemmen, door het bestuur goedgekeurd en loyaal verdedigd tegenover derden.

 • Het vervullen van de taken gebeurt op vrijwillige, onbezoldigde basis.

 • Op elk evenement van de club is het bestuur paraat om een handje te helpen.

 • Apprecieer wanneer supporters, ouders, buitenstaanders hulp aanbieden aan de club : een schouderklopje of compliment doet wonderen.

bottom of page