CLUB

MISSIE

" Ervoor zorgen dat de periode dat een speler bij KV Zuun speelde, een zo leuke beleving was. Zodat indien de speler, om welke reden ook, stopt met actief voetbal, hij in de club actief wil blijven als jeugdtrainer, afgevaardigde, referee, medewerker, supporter…

VISIE

" KV Zuun wil een financieel gezonde, ambitieuze, sportieve, provinciale club zijn, die zijn sociale rol binnen de gemeenschap ter harte neemt.

CLUBREGLEMENT

  

1.        Iedere speler is fier dat hij deel uitmaakt van de familie van KV ZUUN.

2.        Elke speler moet zich steeds sportief en gedisciplineerd gedragen, zowel op als naast het veld en respect tonen voor alle medewerkers, afgevaardigden, trainers en bestuurders.

3.        Bij onsportief gedrag kan de speler gestraft worden door de voetbalbond (KBVB) en/of het Bestuur. Hij kan ook geschorst worden door de club ingevolge de houding van de ouder(s).

4.        Een speler, die niet kan deelnemen aan een wedstrijd of training moet zo vlug mogelijk zijn trainer verwittigen. De telefoonnummers van de trainers zullen meegedeeld worden tijdens de eerste trainingen.

5.        Spelers die zich zonder hun identiteitskaart aanbieden op de wedstrijd, zullen niet mogen deelnemen aan de wedstrijden (conform reglement KBVB)

6.        In opdracht van het Bestuur, hebben de trainers de volledige bevoegdheid voor het samenstellen van de ploegen.

7.        Alle spelers spreken hun trainer aan met ‘trainer’ en niet met naam of voornaam. Ook andere trainers van de club spreekt men aan met ‘trainer’.

8.        De thuiswedstrijden en de trainingen vinden plaats op de terreinen gelegen in het Georges Bosmansstadion, P. Basteleusstraat te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

9.        Als inschrijving voor het seizoen 2016-2017, zal het lidgeld of een voorschot van €150 per speler moeten betaald worden tegen 15 juni via overschrijving op rekening BE43 9794 3034 9801 van K.V.Zuun. Indien een voorschot betaald wordt, moet het resterende saldo vóór 3/09/2016 worden betaald. Wie niet betaald heeft tegen het begin van de competitie, komt niet in aanmerking om te trainen en opgesteld te worden in de wedstrijden tot de betaling is gebeurd !

10.  De speler ontvangt zijn kledingpakket (trainingspak, kw-regenjas, voetbalzak, broekje en kousen) zodra het totale lidgeld is betaald.

11.    Na elke training verzamelen de spelers in de kleedkamers om te douchen, voor eventuele mededelingen van de trainer en voor het uitdelen van de wedstrijduitnodigingen.

12.    Iedere speler speelt minstens de helft (50%) van de wedstrijd, waaraan hij deelneemt, tenzij kwetsuur of afwezigheid op de trainingen.

13.    Na elke wedstrijd wordt de scheidsrechter en de tegenstrever de hand geschud.

14.    Bij elke wissel geeft men de wisselspeler en de trainer een ‘high five’.

15.    De club draagt de ethische waarden van de fair-play en de panathlonverklaring hoog in het vaandel. Wij verwachten van onze leden en sympathisanten hetzelfde.

16.    Alleen de spelers, die op dat ogenblik training of wedstrijd hebben, mogen zich op het speelveld bevinden. Alle andere personen/kinderen dienen buiten de neutrale zone te blijven.

17.  Het eerste plein wordt nooit betreden, niet bij het vertrek naar het tweede veld of de terugkeer ervan. De spelers mogen het kunstgrasveld enkel betreden tijdens de training of de wedstrijd van hun ploeg ! De spelers die deze regel niet in acht nemen, zullen door hun trainer of het bestuur geschorst worden voor een aantal wedstrijden.

18.  De spelers dienen aangepast schoeisel te dragen bij het betreden van het kunstgrasveld.

19.  Spelers komen en vertrekken naar de wedstrijd in een K.V.Zuun-training !

20.  Het inlichtingsformulier, welke dient om jullie zoon jaarlijks terug in te schrijven voor het nieuwe seizoen, is VERPLICHT af te geven voor de start van de trainingen aan de trainer!

21.  Bij inschrijving van het kind in onze club, verklaart de ouder zich akkoord met de inhoud van het clubreglement, welke hij door zijn/haar zoon zal doen respecteren!

K.V. Zuun vzw,  Petrus Basteleusstraat 27/h, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel : +32 2 331 04 24

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon