top of page

CLUBREGLEMENT

1. Iedere speler is fier dat hij deel uitmaakt van de familie van KV ZUUN.

2. Elke speler gedraagt zich steeds sportief en gedisciplineerd zowel op als naast het veld en toont respect voor alle medewerkers, afgevaardigden, trainers en bestuurders.

 

3. Bij onsportief gedrag kan de voetbalbond (KBVB/VV) en/of het clubbestuur de speler sanctioneren.

 

4. Een speler die niet kan deelnemen aan een wedstrijd of training verwittigt steeds zo snel mogelijk de trainer. De telefoonnummers van de trainers zullen meegedeeld worden tijdens de eerste trainingen.

5. Spelers die zich zonder identiteitsbewijs aanbieden op de wedstrijd, zullen niet mogen deelnemen aan de wedstrijden (conform reglement KBVB).

6. De trainers hebben de volledige bevoegdheid voor het samenstellen van de ploegen.

7. Spelers spreken trainers aan met ‘trainer’, niet met de voornaam.

8. De thuiswedstrijden en de trainingen vinden plaats op de terreinen gelegen in het Georges Bosmansstadion, Petrus Basteleusstraat te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

 

9. Het jaarlijks lidgeld wordt betaald via overschrijving op rekening BE43 9794 3034 9801 van K.V. Zuun, uiterlijk op 15 september van het gestarte seizoen. Wie niet betaald heeft, is niet verzekerd en komt niet in aanmerking om te trainen of opgesteld te worden in de wedstrijden tot de betaling is uitgevoerd. 

10. De spelers dragen steeds de clubuitrusting op trainingen en wedstrijden.

11. Voor de training verzamelen de spelers in de kleedkamer om samen met de trainer naar het terrein te gaan. Na de training verzamelen de spelers op het veld om samen het materiaal op te ruimen, voor mededelingen van de trainer en voor de wedstrijduitnodigingen. Voor en na elke wedstrijd verzamelen de spelers samen in de kleedkamer voor mededelingen van de trainer.

12. Om geselecteerd te worden voor de wedstrijden word je als speler op elke training verwacht. Iedere speler speelt minstens de helft van de wedstrijd waarvoor hij geselecteerd werd.

13. Na elke wedstrijd schudden we de scheidsrechter en de tegenstrevers de hand.

14. Bij elke wissel geeft men de wisselspeler en de trainer een hand of ‘high five’.

15. De club draagt de ethische waarden van de fair-play en de panathlonverklaring hoog in het vaandel. Wij verwachten van onze leden, ouders en sympathisanten hetzelfde.

16. Alleen de spelers die training of wedstrijd hebben, mogen zich op het speelveld bevinden. Alle andere personen moeten achter de omheining  blijven.

17. Tijdens de wedstrijden gedragen supporters, ouders en sympathisanten zich sportief naar de tegenstander en scheidsrechters.

18. Het eerste plein wordt nooit betreden, niet bij het vertrek naar het tweede veld of de terugkeer ervan. De spelers mogen het kunstgrasveld enkel betreden tijdens de training of de wedstrijd van hun ploeg. De spelers die deze regels niet in acht nemen, zullen door hun trainer of het bestuur geschorst worden voor een aantal wedstrijden.

19. De spelers dragen aangepast schoeisel bij het betreden van het kunstgrasveld. (Dus geen schoenen met afschroefbare of metalen noppen)

20. Spelers die op het einde van het seizoen van club willen veranderen, moeten hun vertrek, conform de reglementen van de KBVB, schriftelijk meedelen aan de voorzitter in de maand april.

21. Door inschrijving van het kind in de club verklaren de ouders zich akkoord met de inhoud van het clubreglement en engageren zowel zij als de spelers zich om het te respecteren!

bottom of page